ما در گلدیس اهمیت مسئولیت شما در قبال خانواده و کار، در حالی که اهداف تحصیلی خود را دنبال می کنید،  درک میکنیم. این تعادل به شما کمک می کند تا روی اهداف خود متمرکز باشید و بتوانید آن ها را دنبال کنید در حالی که تمام مواردی که برایتان در زندگی مهم است را مدیریت می کنید. برنامه آنلاین خوارزمی به منظور حفظ این تعادل طراحی شده است. پیشرفت زبان انگلیسی شما در حالی که مسئولیت های زندگی شخصی و کاری بر دوش شماست نیاز به تعهد و انگیزه زیادی دارد، ولی دستاورد شما وقتی به نتیجه مطلوب میرسید، ارزش این تلاش را خواهد داشت.

مخاطبین دوره آنلاین

آن دسته از عزیزانی که در شهرستان ها امکان دسترسی به اساتید بین المللی را ندارند و همچنین دوستانی که در کشور های دیگر می باشند و امکان داشتن کلاس با هزینه های زیاد برایشان نیست، نیز می توانند از این کلاس ها بهره مند گردند.

کیفیت و نحوه برگزاری دوره آنلاین

دوره آنلاین همزمان و به صورت زنده با حضور استاد برگزار می گردد. کیفیت دوره هیچ تفاوتی با دوره حضوری نداشته در حالی که دیگر وقت برای رفت و آمد در ترافیک و شلوغی را صرف نمی کنید.

بله. دوره به صورت زنده است با حضور استاد از طریق اسکایپ.

بلی. کلاس دارای تخته یا بورد می باشد که مدرس به صورت زنده روی آن می نویسد و همزمان زبان آموز می تواند آن را مشاهده نماید.

بلی. بدلیل هزینه های بالای کلاس زبان در کشور های دیگر، دوره مجازی(زنده) برای این دسته افراد بسیار مناسب می باشد.