دوره های تربیت مدرس

(Teacher Education Course (TEC  

TEC یک دوره تخصصی و مدرن تربیت مدرس زبان انگلیسی می‌باشد که در موسسات تحت پوشش سیستم آموزشی خوارزمی  به طور مرتب در طول سال برگزار می‌گردد.

در حالیکه دوره‌های TTC شرکت کنندگان را صرفاً برای تدریس به روش خاص در موسسه خاص و بر روی کتاب‌های آموزشی خاص آماده می‌کنند، دوره های TEC بدون تمرکز بر روش خاص و محدودی، به شرکت کنندگان اصول، چهارچوب‌ها و فنون تدریس را به عنوان یک مهارت دائمی و فراگیر آموزش می‌دهد و از این منظر بسیار موثر و مفید می‌باشد. این ویژگی باعث می‌شود تا مدرسین زبان‌های دیگر نیز بتوانند از آن بهره مند شوند، کما اینکه تمامی معلمین زبان فرانسه مجموعه خوارزمی ملزم به گذراندن این دوره بوده و خواهند بود.

شایان ذکر است که تمامی مدرسین حاضر در مجموعه خوارزمی این دوره را گذرانده‌اند. مدرسین دوره TEC در خوارزمی، از مدرسین مجرب و دارای گواهی‌نامه CELTA بین‌المللی (Certificate in English Language Teaching to Adults) ا ز دانشگاه کمبریج هستند که این باعث به روز بودن و تخصصی بودن مطالب ارائه شده در دوره TEC می‌باشد.