دوره فیلم و مکالمه

این دوره مناسب افرادی است که تمایل دارند زبان انگلیسی را از طریق منابع واقعی بیاموزند. در این دوره زبان آموزان مکالمه انگلیسی را از طریق فیلم و منابع گردآوری شده توسط مدرسین بین المللی فرا می گیرند. به نحوی که پس از مشاهده فیلم و یا منابعی که مدرس در اختیارشان می گذارد، تمرین مکالمه انجام می دهند. نحوه برگزاری کلاس به گونه ای است که در حین صحبت زبان آموز، مدرس اشکالات گرامری را اصلاح می کند. تمامی مکالمات از امور روزمره و کاربردی برگرفته شده اند.

قابل ذکر است که مدرسین دوره از مهارت بسیار بالایی در نحوه انتقال مطالب و دانش زبان انگلیسی برخوردار می باشند. 

خیر. در دوره های ابتدایی مدرس سعی دارد با تکرار جملات و تمرین آنها در کلاس، قدرت مکالمه زبان آموزان را افزایش دهد.

افرادی که تمایل زیادی به استفاده از کتاب ندارند و می خواهند زبان انگلیسی را مانند زبان مادری بیاموزند.