دوره بحث آزاد

همان‌طور که می‌دانید در دوره‌های عمومی و عادی آموزش زبان‌های خارجی، بر اساس اصول تدریس، مدرس باید بر چهار مهارت زبان آموز تاکید داشته باشد ولی اکثر زبان آموزان در دنیای روز مره به مهارت speaking هر زبانی نیاز بیشتری دارند، به همین منظور موسسه خوارزمی دوره ای را برای تقویت “صرفا مکالمه” زبان آموزان طراحی نموده است. این دوره مناسب جهت افرادی است که وقت کافی ندارند و هفته ای یک جلسه برگزار می گردد. دوره بجث آزاد طوری طراحی شده است که طی هر جلسه یک موضوع به بحث گذاشته می‌شود. موضوع جلسه پیش از شروع جلسه توسط موسسه به تمامی زبان آموزانی که قصد شرکت در کلاس دارند ارائه شده(word list) و زبان آموزان می‌بایست با آمادگی قبلی در کلاس حاضر شوند. ابتدای جلسه مدرس برگه حاوی مطالب و سوالات را(work sheet) در اختیار زبان آموزان قرار می دهد.   لازم به ذکر است که تمامی word list ها (برگه‌هایی که از پیش توزیع می‌گردد) و work sheet ها (برگه‌هایی که استاد در اختیار زبان آموز می‌گذارد) توسط دپارتمان آموزش خوارزمی طراحی، تنظیم و تألیف شده و کاملاً انحصاری می‌باشند.

زمان بندی کلاس های بحث آزاد انگلیسی

روزساعتسطحمدرس دوره
پنج شنبه۱۶:۰۰ – ۱۴:۳۰Elementary / Pre-Intermediateآقای بابایی
پنج شنبه۱۶:۰۰ – ۱۴:۳۰Intermediate/Upper-Intermediateآقای صفری

آیین نامه شرکت در کلاس های بحث آزاد

  • حداکثر تا یک روز قبل از شروع کلاس لیست لغات را دریافت کنید.
  • به همراه داشتن نسخه ی چاپ شده و انجام شده لیست لغات در روز برگزاری کلاس الزامی می باشد.
  • اولویت حضور در کلاس با زبان آموزانی است که زودتر اقدام به دریافت لیست لغات نموده و ثبت نام نموده اند.

Wordlist      سطح  Pre-Intermediate-Elementary موضوع: Weather   سطح Intermediate / Upper-Intermediate موضوع: Internet

دوره بحث آزاد در دو سطح “متوسط به پایین” و “متوسط به بالا” برگزار می گردد.

مناسب افرادی که می خواهند از طریق منابع واقعی و مکالمه زبان را بیاموزند. سطح بالاتر دوره مناسب افرادی است که می خواهند زبان انگلیسی را فراموش نکنند.